Leoš ZEDNÍČEK a Roman POSSELT

Naši kamarádi, spojenci, věrní fanoušci, autoři stage banneru a triček The PRIMITIVES Group …

7

Leošova laskominka speciálně vyrobená pro Primitivy:

15