V roce 2016 se Ivan HAJNIŠ rozhodl skupinu oživit, byť namísto psychedelického hávu a rituálních masek ji oblékl do tvrdého rhythm and bluesového soundu a ohně slouží spíše jako reminiscence doby, kdy každé vystoupení bylo unikátem ...
Od prvního koncertu v Libockém pivovaru 18. srpna 2016 odehráli vzkříšení Primitivové v Čechách, na Moravě a také v Německu a Dánsku na svém comebackovém turné desítky koncertů. Kritici a media nešetří chválou. Skupina svůj psychedelický sound šedesátých let přetavila v tvrdé rhythm and blues. Primitivové jsou zpět s instrumentální vyzrálostí a obdivuhodnou energií.
U návštěvníků koncertů se skupině zavedla nálepka českých „Stones".
Děkujeme všem příznivcům, kamarádům, pamětníkům a máničkám za jejich podporu – děláme to z lásky k poctivé rockové muzice a pro vás!
in English:
The pioneers of the Czechoslovak psychedelic scene shone in the 60s of the 20th century in the sky of rock music with an unmistakable flame. They performed as one of the first groups in the world to use masks, fires, pyrotechnics, sound and film projections on stage. However, the Russian occupying forces extinguished their heat very soon and the band dispersed into emigration. The Primitives thus laid the foundation of the Czech underground subculture, which was loosely followed by The Plastic People of the Universe. Original happenings in Prague’s F club called FISH Feast and BIRD Feast have become iconic. In the history of not only Czech rock, so far unsurpassed by anyone.
The group was renewed after 50 years in 2016 by the founding members, frontman Ivan Hajniš, permanently living in Sweden, and guitarist Zdenek Burda, permanently living in Germany /Ex-The Matadors/
In 2016, Ivan HAJNIŠ decided to revive the group, although instead of psychedelic garb and ritual masks, he dressed it in a hard rhythm and blues sound, and the fires serve more as a reminiscence of the time when every performance was unique…
Since the first concert in the Libock brewery on August 18, 2016, the resurrected Primitivos have played dozens of concerts in Bohemia, Moravia and also in Germany and Denmark on their comeback tour. Critics and the media are not sparing with praise. The group transformed their psychedelic sound of the sixties into hard rhythm and blues. Primitives are back with instrumental maturity and admirable energy.
The label of the Czech „Stones“ was established among concertgoers.
We thank all supporters, friends, witnesses and fans for their support – we do it for the love of honest rock music and for you!
 


Roku 2016 byla skupina The PRIMITIVES Group obnovena a vydala se na comebackové turné...
Co napsali o PRIMITIVech v českých médiích: 

Na tuzemskou scénu se po mnoha letech vrátí The Primitives Group

Hudebník Hajniš obnovuje českou bigbítovou skupinu Primitives Group v jiné době, v jiném kontextu

GLOSA: Trutnoff ovládli Primitivové

Nad Bojištěm se přehnala metalová smršť, skvělí byli i „Primitivové“ …

THE PRIMITIVES GROUP JSOU ZPĚT

Banda Primitivů dorazí podpálit budějovickou fabriku

Co „Primitivové“ provedou s pražskou Lucernou?

Bez ohňů není underground

Když spolu hráli poprvé, lidé zdemolovali sál. Teď se sejdou Primitivové a Framus na festivalu

Festival Krásný ztráty live v srpnu přivítá The Primitives Group

Nebyly nalezeny žádné obrázkyPRIMITIVové jsou na FACEBOOKu klikni ZDE: